Speech algemene beschouwingen voorjaar 2019

Samen werken aan een steeds mooier Nuenen: – samen, wonen, natuur en milieu en Nuenen. Samen betekent met elkaar.

Dat zijn de burgers, de raad, het college, en het ambtenarenapparaat dat er voor ons is.

Allemaal hebben we onze eigen verantwoordelijkheid. Niet iedereen lukt het om die eigen verantwoordelijkheid goed te pakken ondanks hulp van familie, vrienden en/of buren.

Samen werken aan een steeds mooier Nuenen

 

Daar hebben we als gemeente een taak waarvoor we het CMD, Centrum voor Maatschappelijke Dienstverlening hebben opgericht.

Het maakt de samenleving sterker als iedereen mee kan doen op zijn of haar eigen wijze met zo nodig de goede ondersteuning.

Dit is een belangrijke taak van het Centrum voor Maatschappelijke Dienstverlening EN dat is de opzet van het participatiehuis wat deze zomer in Nuenen van start gaat.

We zijn enthousiast over de doelstellingen van het Participatiehuis maar zullen het tegelijkertijd kritisch blijven volgen i.v.m. de financiële consequenties voor de gemeente Nuenen.

 

Wonen.

Eigen woonruimte voor volwassenen is essentieel.

GroenLinks is dan ook blij dat de struktuurvisie voor Nuenen-Zuid is aangenomen.

Op 4 plaatsen kan nu van start gegaan worden en we wensen Woongroep De Mijlpaal en het gezondheidscentrum veel succes met hun plannen om nu samen stappen te gaan zetten.

GroenLinks zal de ontwikkelingen van de Vinkenhofjes kritisch blijven volgen. Wij vinden dat er ook betaalbare woonruimte moet komen voor de Nuenenaren met minder inkomen, maar ook zeker onze jeugd, de jongeren die we graag aan ons dorp willen binden. Dit geldt voor zowel Nuenense jongeren als jongeren van buiten ons dorp.

 

Natuur en Milieu

Samen werken aan een steeds mooier Nuenen.

Bij mooier denkt GroenLinks aan de natuur en het milieu.

We hebben in Nuenen en omgeving prachtige natuur!

Daar moeten we heel zuinig op zijn.

De laatste tientallen jaren wordt de natuur steeds kwetsbaarder door ons menselijk ingrijpen met chemische middelen die de grond zelf steeds armer maakt om op allerlei manieren maar meer opbrengst te krijgen van landbouw en veeteelt.

We zijn over grenzen gegaan en moeten andere keuzes maken.

 

Zo zal GroenLinks NIET instemmen met het ontwikkelen van een oostelijke randweg. Kostbare natuur gaat verloren. Dit ten behoeve van de automobilisten die nu ‘s morgens en ‘s avonds er iets langer over doen om op de plaats van bestemming te komen.

 

Natuur en milieu zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Nuenen heeft als onderdeel van de MRE, Metropool Regio Eindhoven, meegewerkt aan de

de Regionale Energie Strategie(kortweg de RES).

Deze startnotitie is de opstap naar een sterk onderbouwd energiebeleid. 

Daaraan zullen we allemaal ons steentje gaan bijdragen.

 

We zullen moeten gaan samenwerken met alle organisaties in Nuenen die al met het milieu en met natuurbehoud bezig zijn. Ook alle Nuenenaren zelf kunnen hieraan een bijdrage leveren en zullen we vanaf het begin uitnodigen om mee te denken en te doen. Veel Nuenenaren doen dat gelukkig al met b.v. zonnepanelen op hun dak.

Alleen zo kan Nuenen kiezen voor een duurzame toekomst met respect voor mens en natuur.

 

 

Tot slot:

Samen werken aan een steeds mooier Nuenen.

We wonen in een mooi dorp en dat dorpse karakter houden we graag in ere.

Een prachtig park, centraal gelegen, waar bijna ieder weekend in de zomerperiode activiteiten plaats vinden voor en vaak door de Nuenenaren.

 

Ook het dorp waar de schilder van Gogh geleefd heeft en wereldberoemde schilderijen heeft gemaakt.

 

Dat brengt goede en positief economische ontwikkelingen.

Wel zal GroenLinks op blijven letten dat we niet de kant op gaan meer en meer, met een mooi woord city marketing!

 

GroenLinks vindt dat Nuenen Nuenen moet blijven, dat dorp in Brabant waar het voor de inwoners goed toeven is.

 

Dank u wel.