Nieuws

In actie voor de 2e Kamerverkiezingen

Ook in Nuenen is GroenLinks met Jesse Klaver prominent aanwezig voor de landelijke verkiezingen. Het motto is "Stem voor verandering". Onze fractievoorzitter Boudewijn Wilmar plakt enthousiast.

Inspraakmanager voor Nuenen

De gemeente Nuenen krijgt een inspraakmanager.

Tijdens de raadsvergadering van 22 december jl. vroeg het college extra budget voor de huisvesting van vergunningshouders, onder meer voor communicatie. Bij een zo belangrijk onderwerp als huisvesting voor de vergunninghouders moeten de inwoners van Nuenen maximaal betrokken worden en wel aan de voorkant van de besluitvorming. Niet achteraf informeren, maar vooraf betrekken.

Lees verder

centrummanagement

Mede dankzij GroenLinks komt er in Nuenen Centrummanagement.

Het doel van centrummanagement is de sfeer en de uitstraling van centrum te verbeteren, door projecten en acties meer consumenten te trekken en leegstand terug te dringen. Tijdens de raadsvergadering van 22 december jl. vroeg het college in te stemmen met het heffen van (reclame-) belasting en die belasting te gebruiken voor subsidieverstrekking aan de Stichting Centrummanagement Nuenen.

Lees verder

Jesse Klaver for president!

Tijdens de Verkiezingsmeetup van GroenLinks in Nijmegen, waren wij getuigen van de aankondiging van Jesse Klaver dat hij minister president wil worden. Hij betoogt dat wij afscheid moeten nemen van het economisme.

Lees verder

Congres april 2016: Verkiezing Jesse Klaver

Geachte heer Wilmar, Beste Boudewijn,
Afgelopen zaterdag hielden wij ons congres. Het was in veel opzichten een feest, natuurlijk met de verkiezing van Jesse Klaver als lijsttrekker, maar ook voor mij persoonlijk: na bijna een jaar interim-voorzitterschap ben ik nu door het congres tot partijvoorzitter gekozen. Daarnaast was het een feest voor de overige bestuursleden en de EGP-leden. We hadden goede kandidaten en konden trots zijn op het talent in de partij. Wat een goede presentaties, toewijding en talent hebben wij als partij op het podium weten te zetten.
Het enthousiasme was niet alleen op het podium te zien, maar ook in de zaal. Met 1500 bezoekers was dit het best bezochte congres ooit. En dat was te horen, tijdens het afscheid van Bram van Ojik, tijdens de speech van Paul Rosenmöller en natuurlijk tijdens de afsluitende speech van Jesse Klaver. In zijn toespraak pleitte hij voor het overbruggen van tegenstellingen. “We leven niet in een vrije markt, we delen een samenleving.” Jesse zei dat de politiek vijftien jaar lang bezig is geweest met het vergroten van tegenstellingen. “Er is een aanzwellende onderstroom die genoeg heeft van opgeklopte tegenstellingen, meer markt en meer economisme, Nederland vindt het tijd voor verandering.”
Ons congresmotto was ‘Tijd voor Verandering’ en uit alle reacties blijkt dat een groot deel van Nederland dat met ons eens is. Ik ben trots en dankbaar dat ik daar als jullie voorzitter aan mee mag werken. Maar wij kunnen het niet alleen. GroenLinks zijn we samen, en de campagne zullen wij dit jaar met jullie gaan voeren.

Met vriendelijke groet,
Marjolein Meijer
partijvoorzitter GroenLinks

GroenLinks loopt niet weg voor haar verantwoordelijkheid.

Beste mensen, vrienden van en geïnteresseerden in GroenLinks Nuenen c.a.
Het zal jullie niet ontgaan zijn dat er beroering is ontstaan in de Nuenense politiek. De SP wethouder Paul Weijmans heeft zijn ontslag aangeboden en de SP heeft zich daarop teruggetrokken uit de coalitie.

Wij weten niet goed hoe wij daarop moeten reageren. Wanneer wij precies zeggen wat wij van de situatie vinden, gooit dat wellicht olie op het vuur. Bovendien zou het de coalitiebesprekingen (wij zijn inmiddels in gesprek met een paar partijen. Een subtiel proces dat veel tijd en zorgvuldigheid vraagt) kunnen frustreren en een toekomstige samenwerking in de weg kunnen staan. Maar niets zeggen is ook geen optie. Daarom willen wij zo neutraal mogelijk de belangrijkste feiten op een rijtje zetten.

Om te beginnen ging het niet goed met Paul Weijmans in het college. Het betrof een verschil van inzicht over hoe de zaken aangepakt zouden moeten worden en een “incompatibilité d’ humeur”. Dit soort zaken, die in het persoonlijke vlak liggen, kunnen gebeuren en doorgaans worden ze op een verstandige wijze opgelost zonder dat de betrokkenen worden beschadigd. De SP heeft echter van deze persoonlijke kwestie een politieke zaak gemaakt, met alle nare consequenties van dien.
 
Het is moeilijk om ons tegen alle beschuldigingen te verdedigen, want daarmee zouden wij een onverkwikkelijke discussie kunnen starten. Eén ding ontkennen wij echter met klem: dat er sprake zou zijn van een integriteitskwestie. Zoals ook uit de verklaring van de SP in de pers blijkt, zou de directe aanleiding tot de breuk het verzoek van de SP wethouder zijn geweest om bij de besluitvorming over een dossier betreffende Nuenen West een schriftelijke garantie in te bouwen met betrekking tot integriteit. Hoe verzin je het! Een wethouder die eist van zijn collega’s, die bij hun aantreden gezworen hebben dat zij altijd integer zullen handelen, dat zij schriftelijk moeten verklaren dat zij dat ook in een bepaald dossier zullen doen. Dit was de druppel die de emmer deed overlopen.

Maandag 1 februari jl. constateerden de vier fractievoorzitters van de coalitie, dus inclusief die van de SP, dat de situatie in het college niet te repareren viel. Binnen de coalitie was echter de sfeer zowel programmatisch als in het persoonlijke vlak voortreffelijk en wij zouden elkaar, wat er ook zou gebeuren, stevig vasthouden. De volgende dag kondigde de SP aan dat hun wethouder zijn ontslag zou aanbieden. Dat kwam niet als een verrassing, maar toen zij daarna vertelden dat zij zelf uit de coalitie zouden stappen, sloeg het in als een bom. Ik zal niet ontkennen dat het mij diep heeft geraakt. Kort samengevat kwam de verklaring van de SP erop neer dat zij geen verantwoordelijkheid meer wil nemen voor de Nuenense politieke situatie.
 
Hoe anders staan wij er als GroenLinks Nuenen in. Toen wij de verkiezingen ingingen met de leus “Het moet anders”, beseften wij heel goed dat het niet gemakkelijk zou worden en dat het een kwestie van lange adem zou zijn. Maar wij kregen de kans mee te doen in de coalitie en een wethouder te leveren en wij hebben die kans met beide handen aangegrepen. Dat was dè manier om invloed uit te oefenen en het heeft ook z’n vruchten afgeworpen. De bestuurscultuur is sterk verbeterd en wij hebben onze inbreng in talrijke commissies en werk- en adviesgroepen die bezig zijn met zaken die er echt toe doen. Natuurlijk gaat het niet altijd zoals wij het ons hebben voorgesteld en wij worden regelmatig geconfronteerd met teleurstellingen. Dat hoort erbij. Maar in het belang van Nuenen nemen wij onze verantwoordelijkheid. Voor ons is weglopen geen optie.
 
Nuenen, 12 februari 2016
Boudewijn Wilmar, Fractievoorzitter GroenLinks Nuenen c.a.