Nieuws

Boudewijn Wilmar lijstrekker GroenLinks Nuenen c.a.

Groepsfoto kandidatenlijst 2018

Boudewijn Wilmar is afgelopen donderdagavond - tijdens een algemene ledenvergadering van de Nuenense leden van de afdeling GroenLinks Geldrop-Mierlo en omgeving - unaniem benoemd tot lijsttrekker voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. Het bestuur van de partij heeft tevens de namen van de overige tien personen van de kandidatenlijst gepresenteerd. Ook déze plekken werden door de leden bij acclamatie vastgesteld.

Naast Wilmar bestaat de lijst uit Tineke Wieringa (2), Nico Pijnacker Hordijk (3), Joep Pernot (4), Kris Holtermans (5), José Favié (6), Dries Kuperus (7), Leonhard Schrofer (8), Marianne Vos (9), Koen Brantjes (10) en Maurits Spijkerman (11).

 

Nuenen,14 januari 2018,

 

 

Interview met Boudewijn Wilmar in de Nuenense Krant

Boudewijn Wilmar

LIJSTTREKKERS OP WEG NAAR DE VERKIEZINGEN 

In gesprek met Boudewijn Wilmar, lijsttrekker GroenLinks

Hij begon in 2014 als onervarene in de gemeentelijke politiek, en stak dat van meet af aan nooit onder stoelen of banken. Werd desondanks een factor van belang, hetgeen GroenLinks zelfs een wethouderschap opleverde. Boudewijn Wilmar kreeg gaandeweg het politieke spel in de vingers en liet zich steeds meer kennen als bruggenbouwer, alert, kritisch doch immer gentlemenlike in zijn reacties.

Hij stelt zich bij de verkiezingen van 21 maart 2018 graag kandidaat voor een tweede termijn.

Interview: Frans Lammerts

 

 

Lees verder

De provincie toont misplaatste daadkracht.

Door daadkracht gedreven, heeft de provincie de regie over de bestuurlijk toekomst van Nuenen c.a. overgenomen. Daarmee gaat dit fusieproces in ieder geval langer duren. Bovendien is het overbodig, want de argumenten die de provincie voor het ingrijpen gebruikt, gelden niet meer. Nuenen is met een plus van € 5 miljoen financieel gezond; tal van ingewikkelde dossiers zijn succesvol afgerond; het sociaal domein blijkt financieel op orde te zijn. De raad is weliswaar verdeeld, maar binnen de coalitie heerst grote saamhorigheid. Bovendien hebben wij in regionale samenwerkingsverbanden zoals het Stedelijk Gebied Eindhoven successen geboekt. Het “naar boven “ delegeren van taken, waar de provincie zo’n groot voorstander van is, doen wij in de praktijk. Kortom, Nuenen heeft zijn zaken op orde.

Lees verder

Inspraakmanager voor Nuenen

De gemeente Nuenen krijgt een inspraakmanager.

Tijdens de raadsvergadering van 22 december jl. vroeg het college extra budget voor de huisvesting van vergunningshouders, onder meer voor communicatie. Bij een zo belangrijk onderwerp als huisvesting voor de vergunninghouders moeten de inwoners van Nuenen maximaal betrokken worden en wel aan de voorkant van de besluitvorming. Niet achteraf informeren, maar vooraf betrekken.

Lees verder

centrummanagement

Mede dankzij GroenLinks komt er in Nuenen Centrummanagement.

Het doel van centrummanagement is de sfeer en de uitstraling van centrum te verbeteren, door projecten en acties meer consumenten te trekken en leegstand terug te dringen. Tijdens de raadsvergadering van 22 december jl. vroeg het college in te stemmen met het heffen van (reclame-) belasting en die belasting te gebruiken voor subsidieverstrekking aan de Stichting Centrummanagement Nuenen.

Lees verder

Jesse Klaver for president!

Tijdens de Verkiezingsmeetup van GroenLinks in Nijmegen, waren wij getuigen van de aankondiging van Jesse Klaver dat hij minister president wil worden. Hij betoogt dat wij afscheid moeten nemen van het economisme.

Lees verder