Nieuws

Motie: Regenwater en duurzaamheid

Op de raadsvergadering van 7 november 2019 heeft GroenLinks drie moties ingediend.

We worden steeds meer geconfronteerd met de gevolgen van de klimaatveranderingen, zo ook Nuenen. Aanpassingen zullen onvermijdelijk en hard nodig zijn. Het ligt in de lijn van GroenLinks om het college te stimuleren in het voeren van een groen beleid.

Lees verder

Motie: Vuurwerkverbod

We weten allemaal dat vuurwerk vervuilend is en ernstige ongelukken veroorzaakt. Bovendien kost het de gemeente veel geld, bijvoorbeeld door het afplakken van alle brievenbussen. Wij weten echter ook dat de gemeente graag wil verduurzamen, overlast wil beperken en gerelateerde maatschappelijke kosten wil verminderen.

Lees verder

Motie: Herdenking 4 mei en bevrijding 5 mei 2020

We hebben in september het 75-jarige bevrijdingsfeest gevierd. Toch willen wij graag dat ook de komende 4 en 5 mei de bevrijding gevierd gaat worden.. Wij willen niet dat in Nuenen alleen stilletjes de vlag halfstok wordt gehangen, maar dat er ook aandacht besteed wordt aan de landelijke herdenking en bevrijding, waar Nuenen onderdeel van uit maakt.

 

Lees verder

Speech algemene beschouwingen voorjaar 2019

Samen werken aan een steeds mooier Nuenen: – samen, wonen, natuur en milieu en Nuenen. Samen betekent met elkaar.

Dat zijn de burgers, de raad, het college, en het ambtenarenapparaat dat er voor ons is.

Allemaal hebben we onze eigen verantwoordelijkheid. Niet iedereen lukt het om die eigen verantwoordelijkheid goed te pakken ondanks hulp van familie, vrienden en/of buren.

Samen werken aan een steeds mooier Nuenen

 

Lees verder

Overlijden Boudewijn Wilmar

Op 18 februari  hebben wij afscheid moeten nemen van Boudewijn Wilmar.

Oprichter van GroenLinks Nuenen.

Onze fractievoorzitter, onze inspirator en bovenal onze vriend.

Wij zullen doorgaan in zijn geest.

Wat zullen we hem missen.

Wij wensen Mieke en zijn dierbaren veel sterkte.

David, Dries, Joep, Marianne, Maurits, Nico, Nicoline en Tineke.

Herindelingskrant Nuenen is schandelijk misleidend

 
In de door de provincie rondgestuurde herindelingskrant wordt de herindeling van Nuenen, en daarmee de fusie met Eindhoven, voorgesteld als een voldongen feit. Pas in het najaar besluiten Provinciale Staten over de fusie en tot dat moment is nog alles open. 
 
Vorige week kregen alle Nuenenaren een krant in de bus waarin de herindeling van Nuenen gepresenteerd werd als een voldongen feit. Wat een schandelijke misleiding, want er is nog helemaal niets besloten! 

Lees verder