Nieuws

Verkiezingsprogramma 2018 - 2022

Beste kiezer,

De afgelopen vier jaar heeft GroenLinks zich in Nuenen op de kaart gezet. Onder het motto “Het moet anders” heeft GroenLinks er in belangrijke mate toe bijgedragen dat er meer samenhang en betere persoonlijke verhoudingen kwamen in het versnipperde politieke landschap. De gemeente staat er nu beter voor. Dat de financiën na lange tijd eindelijk weer op orde zijn komt mede op het conto van de GroenLinks wethouder, dat partijen meer samenwerken zeker ook door de GroenLinks fractie.

 

Lees verder

GroenLinks Nuenen overweegt een referendum

 Zaterdag heb ik geflyerd. Het was zacht lenteweer en hoewel elke vezel in mijn lichaam zich tegen dit vroege maar flyer-effectieve tijdstip verzette, stond ik om acht uur ’s ochtends voor de supermarkt met in mijn hand zakjes met bijen bloemenzaad en onze prachtige folder. Een folder die behalve een inspirerende inleiding van Jesse Klaver uitsluitend Nuenense thema’s bevat. De meeste mensen nemen blij verrast de zakjes (en de folder op de koop toe) in ontvangst en lopen door. Een enkeling weigert vriendelijk doch beslist. Maar ik heb ook vijf gesprekken gevoerd. En wat krijg je dan veel te horen! Met name de eventuele zelfstandigheid van Nuenen is een onderwerp dat bij velen leeft.

Lees verder

Boudewijn Wilmar lijstrekker GroenLinks Nuenen c.a.

Boudewijn Wilmar is afgelopen donderdagavond - tijdens een algemene ledenvergadering van de Nuenense leden van de afdeling GroenLinks Geldrop-Mierlo en omgeving - unaniem benoemd tot lijsttrekker voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. Het bestuur van de partij heeft tevens de namen van de overige tien personen van de kandidatenlijst gepresenteerd. Ook déze plekken werden door de leden bij acclamatie vastgesteld.

Naast Wilmar bestaat de lijst uit Tineke Wieringa (2), Nico Pijnacker Hordijk (3), Joep Pernot (4), Kris Holtermans (5), José Favié (6), Dries Kuperus (7), Leonhard Schrofer (8), Marianne Vos (9), Koen Brantjes (10) en Maurits Spijkerman (11).

 

Nuenen,14 januari 2018,

Boudewijn Wilmar

Fractievoorzitter GroenLinks Nuenen c.a.

 

ED, nu doe je het weer!

 In het huidige Trumpiaanse tijdsgewricht heeft menig zichzelf respecterend nieuwsblad zich een spiegel voorgehouden en zich afgevraagd hoe om te gaan met brengen van zuivere (onderzoek-)journalistiek aan zijn lezers. Het ED lijkt zich - in ieder geval wat het onderwerp ‘Gemeente Nuenen’ betreft - daar niet zo mee bezig te houden. Mocht ik een aantal weken geleden al een kritische brief inzenden over de journalistieke houding van het ED t.o.v. de Gemeente Nuenen, afgelopen week bevestigt de heer Vermeeren van het ED mijn kritiek met zijn artikel over de versplintering in de lokale politiek, over partijhoppers en eenmansfracties.

Lees verder

De provincie drijft Nuenen in de armen van Eindhoven.

nuenen bord

De kogel is door de kerk en het een-tweetje tussen de provincie en Eindhoven heeft z’n beslag gekregen. Al jaren zijn zij het er samen over eens dat Eindhoven moet groeien en vier jaar geleden dachten ze dat Nuenen een gemakkelijke prooi zou zijn. Het idee er achter was dat wanneer het schaap Nuenen eenmaal over de dam was, niets de annexatie van de overige gemeenten meer in de weg zou staan. De door burgemeester Jorritsma van de gemeente Eindhoven gedane uitspraken laten daarover geen enkele twijfel bestaan.

Lees verder