Nieuws

De provincie toont misplaatste daadkracht.

Door daadkracht gedreven, heeft de provincie de regie over de bestuurlijk toekomst van Nuenen c.a. overgenomen. Daarmee gaat dit fusieproces in ieder geval langer duren. Bovendien is het overbodig, want de argumenten die de provincie voor het ingrijpen gebruikt, gelden niet meer. Nuenen is met een plus van € 5 miljoen financieel gezond; tal van ingewikkelde dossiers zijn succesvol afgerond; het sociaal domein blijkt financieel op orde te zijn. De raad is weliswaar verdeeld, maar binnen de coalitie heerst grote saamhorigheid. Bovendien hebben wij in regionale samenwerkingsverbanden zoals het Stedelijk Gebied Eindhoven successen geboekt. Het “naar boven “ delegeren van taken, waar de provincie zo’n groot voorstander van is, doen wij in de praktijk. Kortom, Nuenen heeft zijn zaken op orde.

Lees verder

In actie voor de 2e Kamerverkiezingen

Ook in Nuenen is GroenLinks met Jesse Klaver prominent aanwezig voor de landelijke verkiezingen. Het motto is "Stem voor verandering". Onze fractievoorzitter Boudewijn Wilmar plakt enthousiast.

Inspraakmanager voor Nuenen

De gemeente Nuenen krijgt een inspraakmanager.

Tijdens de raadsvergadering van 22 december jl. vroeg het college extra budget voor de huisvesting van vergunningshouders, onder meer voor communicatie. Bij een zo belangrijk onderwerp als huisvesting voor de vergunninghouders moeten de inwoners van Nuenen maximaal betrokken worden en wel aan de voorkant van de besluitvorming. Niet achteraf informeren, maar vooraf betrekken.

Lees verder

centrummanagement

Mede dankzij GroenLinks komt er in Nuenen Centrummanagement.

Het doel van centrummanagement is de sfeer en de uitstraling van centrum te verbeteren, door projecten en acties meer consumenten te trekken en leegstand terug te dringen. Tijdens de raadsvergadering van 22 december jl. vroeg het college in te stemmen met het heffen van (reclame-) belasting en die belasting te gebruiken voor subsidieverstrekking aan de Stichting Centrummanagement Nuenen.

Lees verder

Jesse Klaver for president!

Tijdens de Verkiezingsmeetup van GroenLinks in Nijmegen, waren wij getuigen van de aankondiging van Jesse Klaver dat hij minister president wil worden. Hij betoogt dat wij afscheid moeten nemen van het economisme.

Lees verder

Congres april 2016: Verkiezing Jesse Klaver

Geachte heer Wilmar, Beste Boudewijn,
Afgelopen zaterdag hielden wij ons congres. Het was in veel opzichten een feest, natuurlijk met de verkiezing van Jesse Klaver als lijsttrekker, maar ook voor mij persoonlijk: na bijna een jaar interim-voorzitterschap ben ik nu door het congres tot partijvoorzitter gekozen. Daarnaast was het een feest voor de overige bestuursleden en de EGP-leden. We hadden goede kandidaten en konden trots zijn op het talent in de partij. Wat een goede presentaties, toewijding en talent hebben wij als partij op het podium weten te zetten.
Het enthousiasme was niet alleen op het podium te zien, maar ook in de zaal. Met 1500 bezoekers was dit het best bezochte congres ooit. En dat was te horen, tijdens het afscheid van Bram van Ojik, tijdens de speech van Paul Rosenmöller en natuurlijk tijdens de afsluitende speech van Jesse Klaver. In zijn toespraak pleitte hij voor het overbruggen van tegenstellingen. “We leven niet in een vrije markt, we delen een samenleving.” Jesse zei dat de politiek vijftien jaar lang bezig is geweest met het vergroten van tegenstellingen. “Er is een aanzwellende onderstroom die genoeg heeft van opgeklopte tegenstellingen, meer markt en meer economisme, Nederland vindt het tijd voor verandering.”
Ons congresmotto was ‘Tijd voor Verandering’ en uit alle reacties blijkt dat een groot deel van Nederland dat met ons eens is. Ik ben trots en dankbaar dat ik daar als jullie voorzitter aan mee mag werken. Maar wij kunnen het niet alleen. GroenLinks zijn we samen, en de campagne zullen wij dit jaar met jullie gaan voeren.

Met vriendelijke groet,
Marjolein Meijer
partijvoorzitter GroenLinks