Verkiezingsprogramma 2018 - 2022

Beste kiezer,

De afgelopen vier jaar heeft GroenLinks zich in Nuenen op de kaart gezet. Onder het motto “Het moet anders” heeft GroenLinks er in belangrijke mate toe bijgedragen dat er meer samenhang en betere persoonlijke verhoudingen kwamen in het versnipperde politieke landschap. De gemeente staat er nu beter voor. Dat de financiën na lange tijd eindelijk weer op orde zijn komt mede op het conto van de GroenLinks wethouder, dat partijen meer samenwerken zeker ook door de GroenLinks fractie.

 

Vanuit haar idealen wil GroenLinks de lijn graag doortrekken naar de toekomst: Groen en Links, d.w.z. duurzaam en sociaal. Met ons programma willen we de natuur beschermen, het milieu ontzien/verschonen en de inwoners een optimale leefomgeving bieden met aandacht voor elkaars noden en wensen.

 In de onderstaande paragrafen zijn onze voornemens weergegeven.