Persbericht vluchtelingen in Nuenen

De gemeente Nuenen c.a. heeft het verzoek gekregen om zo snel mogelijk een rol te spelen in de crisisnoodopvang van 200 vluchtelingen. De burgermeester, de heer Maarten Houben, heeft gisteravond de gemeenteraad daarover als eerste geïnformeerd. Het college heeft besloten dat de vluchtelingen volgende week dinsdag voor 72 uur (met mogelijke verlenging van nog eens 72 uur) in de sporthal De Hongerman opgevangen worden.
GroenLinks Nuenen c.a. is verheugd dat Nuenen de kans krijgt en heeft gegrepen een positieve rol te spelen in deze crisissituatie. Wij realiseren ons heel goed dat dit bij sommige inwoners gevoelens van onzekerheid en misschien zelfs angst te weeg brengt. Maar de buitengewoon zorgvuldige en daadkrachtige wijze waarmee het college deze zaak aanpakt, geeft ons het volste vertrouwen dat het een en ander in goede banen wordt geleid.
De gemeente Nuenen wil graag een positief image hebben. Wat zou het mooi zijn wanneer 200 vluchtelingen zich hun leven lang Nuenen als een vriendelijk en gastvrij dorp herinneren.
Boudewijn Wilmar, Fractievoorzitter GroenLinks Nuenen c.a.