Inspraakmanager voor Nuenen

De gemeente Nuenen krijgt een inspraakmanager.

Tijdens de raadsvergadering van 22 december jl. vroeg het college extra budget voor de huisvesting van vergunningshouders, onder meer voor communicatie. Bij een zo belangrijk onderwerp als huisvesting voor de vergunninghouders moeten de inwoners van Nuenen maximaal betrokken worden en wel aan de voorkant van de besluitvorming. Niet achteraf informeren, maar vooraf betrekken.

Dat speelt niet alleen bij de huisvesting van de vergunninghouders, maar er zijn een keur aan projecten waar het een rol speelt of gaat spelen: het bereikbaarheidsakkoord, het Klooster en de nog op te stellen nota’s duurzaamheid en cultuur.
Wij hebben inmiddels ervaring met inspraak vooraf: het Bomenbeleidsplan. Daarbij zijn de inwoners van begin tot het einde betrokken. Tot volle tevredenheid, hoorden wij van de woordvoerder van de klankbordgroep tijdens de presentatie van het plan. Maar het geheel stond onder leiding van een externe deskundige. Daar moeten wij vanaf, omdat het duur is en omdat de organisatie daarmee zelf geen expertise opbouwt.
Daarom luidt het voorstel van GroenLinks om de voor communicatie met de inwoners bedoelde budgetten te gebruiken voor het aanstellen van één inspraakmanager, bijvoorbeeld gedurende één of twee jaar. Het moet iemand zijn met deskundigheid op het gebied van inspraakprocessen. Want de inwoners van Nuenen hebben op hun beurt verstand van tal van onderwerpen. Bovendien er is dikwijls sprake van emotionele onderwerpen. Dat betekent dat de inspraakmanager iemand moet zijn met senioriteit en gezag, waarmee het hij dergelijke processen in goede banen kan geleiden. 
Het college gaf aan zeer sympathiek te staan tegenover ons voorstel en ook het ambtelijk apparaat zegde toe er naar te zullen streven het aantrekken van de inspraakmanager mogelijk te maken.

Nuenen, 27 januari 2017
Boudewijn Wilmar