GroenLinks Nuenen overweegt een referendum

Zaterdag heb ik geflyerd. Het was zacht lenteweer en hoewel elke vezel in mijn lichaam zich tegen dit vroege maar flyer-effectieve tijdstip verzette, stond ik om acht uur ’s ochtends voor de supermarkt met in mijn hand zakjes met bijen bloemenzaad en onze prachtige folder. Een folder die behalve een inspirerende inleiding van Jesse Klaver uitsluitend Nuenense thema’s bevat. De meeste mensen nemen blij verrast de zakjes (en de folder op de koop toe) in ontvangst en lopen door. Een enkeling weigert vriendelijk doch beslist. Maar ik heb ook vijf gesprekken gevoerd. En wat krijg je dan veel te horen! Met name de eventuele zelfstandigheid van Nuenen is een onderwerp dat bij velen leeft.

Ik moet dan niet in de val trappen wat veel landelijke politici doen die zeggen: “Ik sprak gisteren met iemand uit Terneuzen, die zei…..”, om daarmee een hele politieke stelling te onderbouwen als ware deze breed gedragen. Vijf is natuurlijk geen representatieve steekproef. Maar wat dan?

De enquêtes waarop de provincie haar mening baseert dat er in Nuenen een voorkeur voor een fusie met Eindhoven zou bestaan zijn van diverse zijden volledig onderuitgehaald, maar wat is er tegenover gesteld? In hoeverre weten wij wél wat er op dit moment echt onder de Nuenense bevolking leeft?

Er wordt gesteld dat de verkiezingen duidelijkheid zullen geven. Maar daar gelooft GroenLinks Nuenen niet in. Het onderscheid tussen mensen die op onze partij stemmen gezien ons standpunt “Geen fusie met Eindhoven” en zij die dat doen omdat zij zich herkennen in onze uitgangspunten “groen, sociaal en duurzaam”, is diffuus en niet te trekken. Het lijkt mij een goede gedachte dat iedere Nuenenaar die zich bij dit onderwerp betrokken voelt de kans krijgt zich ook daadwerkelijk hierover uit te laten. Ik heb nu, al flyerend, mogen vaststellen dat het voor menigeen een heftig onderwerp is, dat uitnodigt tot het geven van je mening.

 Een referendum ligt dan voor de hand, maar wij moeten ons goed realiseren dat daar veel haken en ogen aan zitten. Om te beginnen blijkt dat Nuenen geen referendumverordening heeft en voor een verordening zal een politieke meerderheid gevonden moeten worden. En dan vraagt een referendum een uiterst zorgvuldige voorbereiding en vraagstelling om brexit-achtige taferelen te voorkomen. Tenslotte werkt een referendum angst in de hand, want er zou wel eens een uitslag uit kunnen komen die niet in onze kraam te pas komt. Maar vooralsnog bestaat er geen beter alternatief en daarom overweegt GroenLinks Nuenen toe te werken naar het houden van een referendum voor alle Nuenenaren om daarmee de werkelijke mening van “heel Nuenen” over de toekomst te kunnen peilen.

Komende zaterdag flyer ik weer en ik hoop opnieuw vijf goede gesprekken te voeren.

 

GroenLinks Nuenen c.a.

Boudewijn Wilmar, Fractievoorzitter en lijsttrekker