nuenen bord
nuenen bord

De provincie drijft Nuenen in de armen van Eindhoven.

De kogel is door de kerk en het een-tweetje tussen de provincie en Eindhoven heeft z’n beslag gekregen. Al jaren zijn zij het er samen over eens dat Eindhoven moet groeien en vier jaar geleden dachten ze dat Nuenen een gemakkelijke prooi zou zijn. Het idee er achter was dat wanneer het schaap Nuenen eenmaal over de dam was, niets de annexatie van de overige gemeenten meer in de weg zou staan. De door burgemeester Jorritsma van de gemeente Eindhoven gedane uitspraken laten daarover geen enkele twijfel bestaan.

Ze hebben echter buiten de waard van de democratische processen binnen Nuenen gerekend en nu de gemeenteraad met een overgrote meerderheid een fusie met Eindhoven heeft afgewezen, rest alleen nog maar het machtwoord. Gebaseerd op non argumenten. Bijvoorbeeld: uit enquêtes zou blijken dat de inwoners van Nuenen voor een fusie met Eindhoven zouden zijn. Er zijn inderdaad twee enquêtes gehouden, maar wat waren die misleidend! De provincie gebruikte bij haar enquête het goede oude telefoonboek als enquête populatie. Een compleet irrelevant bestand, compleet met overledenen, mensen die inmiddels verhuisd zijn en voorbij gaand aan al die mensen die geen vaste telefoonaansluiting meer hebben. Uit het onderzoek zou blijken dat het een schamele meerderheid van 52 % de voorkeur voor een fusie met Eindhoven heeft. Dit percentage is in flagrante tegenspraak met de tachtig tot negentig procent waar burgemeester Jorritsma het over heeft.

En dan de enquête van het ED. Vele jaren lang heeft het ED haar lezers bestookt met negatieve berichtgeving over Nuenen waarbij als oplossing werd aangegeven dat een annexatie van Nuenen door Eindhoven onvermijdelijk was. Vervolgens werd aan dezelfde lezers gevraagd wat zij van een fusie van Eindhoven vinden. Dan is het logisch dat zij in lijn van de indoctrinatie van het ED reageren, nog daargelaten de vraag of de door het ED uitverkorenen representatief mogen worden geacht voor de Nuenense gemeenschap. Op deze volstrekt foute steekproeven durft de provincie haar conclusie te baseren dat alle inwoners voor een fusie met Eindhoven zijn!

Het klopt dat er over de bestuurscultuur een gevoel van onbehagen onder de inwoners van Nuenen leefde. GroenLinks wordt niet moe te betogen dat wij gezien de ingezette (succesvol verlopen) veranderingen door deze periode heen moesten gaan en dat daar “gedoe” bij hoort. Maar nu Nuenen op basis van brute macht en niet op basis van valide argumenten onder druk gezet wordt, sluiten zich de rijen. Onderdeel worden van Eindhoven, dat zelf haar zaakjes zo slecht voor elkaar heeft, dat nooit.

GroenLinks zal samen met de inwoners van Nuenen en de meeste andere politieke partijen alles in het werk stellen om het ongegronde besluit van de provincie ongedaan te maken.

 

Boudewijn Wilmar, Fractievoorzitter en lijsttrekker van GroenLinks Nuenen.