centrummanagement

Mede dankzij GroenLinks komt er in Nuenen Centrummanagement.

Het doel van centrummanagement is de sfeer en de uitstraling van centrum te verbeteren, door projecten en acties meer consumenten te trekken en leegstand terug te dringen. Tijdens de raadsvergadering van 22 december 2016 vroeg het college in te stemmen met het heffen van (reclame-) belasting en die belasting te gebruiken voor subsidieverstrekking aan de Stichting Centrummanagement Nuenen.

GroenLinks was enorm enthousiast voor dit voorstel, omdat de ondernemers zelf de democratische besluitvorming hadden georganiseerd en er een duidelijke meerderheid voor het voorstel bleek te zijn. De ondernemers zorgen zelf voor de bekostiging en zijn verantwoordelijk voor de uitvoering. Het enige wat zij van de gemeente vragen is faciliterende maatregelen omdat alleen via belastingen (incasso) alle ondernemers verplicht zijn mee te betalen. Hoe kan iemand daar nu tegen zijn?
Aan het begin van de vergadering leek het plan het niet te gaan halen omdat veel partijen tegen zouden stemmen. D66 zou weliswaar vóór stemmen, maar vooral GroenLinks en de SP hielden gloedvolle betogen ter ondersteuning van het plan. Daarmee was er nog geen meerderheid.
De besluitvorming zou niet democratisch zijn gebeurd. Alle ondernemers waren aangeschreven, er was een grote opkomst en een duidelijke meerderheid stemden voor het plan. Wanneer je daar moeite mee hebt, moeten wij ook stoppen met verkiezingen en referenda, betoogden wij.
Bovendien was er principieel bezwaar tegen het heffen van belastingen. Het leek de omgekeerde wereld: de SP en GroenLinks steunen de ondernemers en de VVD stemt tegen Centrummanagement. De gemeente hoeft geen verantwoordelijkheid te dragen, het kost de gemeente niets en de kans dat wij later alsnog moeten bijdragen is nul. Kan het nog mooier? Privatisering in optima forma!
Wij zullen nooit weten wat precies de doorslag heeft gegeven, maar toen er ten slotte gestemd werd bleek er een duidelijke meerderheid vóór het voorstel te zijn. In ieder geval heeft de winkeliersvereniging ons (en de andere ondersteuners) in een ingezonden brief omstandig bedankt.

Nuenen, 27 januari 2017    
Boudewijn Wilmar