Boudewijn Wilmar

Raadslid, Fractievoorzitter

Boudewijn Wilmar woont al meer dan 25 jaar in Nuenen c.a. en de Nuenense zaak gaat hem na aan het hart. Na zijn opleiding aan de Technische Universiteit is hij eerst personeelsfunctionaris en organisatieadviseur geweest en heeft hij daarna als zelfstandig ondernemer zijn eigen executive search bureau gehad, een speciale vorm van werving en selectie. Bovendien heeft hij ruime bestuurlijke ervaring, vooral in het onderwijs en in de zorg.
De vervulling van zijn politieke idealen vindt hij bij GroenLinks. De balans tussen de ontwikkeling van het individu en de zorg voor het geheel zijn hem uit het hart gegrepen. Ook dienen volgens hem een duurzame economie en financiën enerzijds en milieu en cultuur anderzijds in evenwicht te zijn. De groene, sociale en duurzame uitgangspunten van GroenLinks vormen een deel van zijn leven.

Foto: FotostudioBMNuenen